sâmbătă, 7 ianuarie 2012

Satul Julița - scurt istoric


Satul Julița - scurt istoric


 "Julița" se pronunta punand accentul pe litera "i".

Foto by AC.
Julita - centrul satului

           Satul deși apare în documente relativ târziu (1479) este probabil mai vechi. Istoria lui poate fi urmată până la cucerirea otomană. Între 1552 și 1658, parcurge perioada tulbure a confruntărilor armate dintre turci, habsburgi și transilvăneni, care vizează cetatea-castel de la Vărădia. Foto by AC.
Julita
           Aria satului medieval trebuie căutată în zona centrală a satului actual, unde sunt ridicate în sec. XVIII cel puțin două biserici. Aceeași arie conservă și o organizare planimetries neregulată, generată spontan (asemănătoare cu aria corespunzătoare de la Vărădia), cu loturi diferite ca dimensiuni și formă. 
           După 1700, refacerea satului este relativ anevoioasă, în 1720 având doar 9 familii. O creștere mai semnificativă o cunoaște după mijlocul secolului XVIII când se și ridică prima biserică de lemn, dispărută între timp. 
           În 1790 aceasta este înlocuită cu actuala biserică de lemn "Intrarea în biserică a Maicii Domnului". 

Foto by AC.
Julita
           Eventualele modernizări (alinieri) datorate administrației habsburgice, ca și extinderile intravilanului (organizate geometric), odată cu mărirea numărului de locuitori sunt detectabile în zona de legatură cu șoseaua de tranzit de pe Valea Mureșului și în nordul satului. 

Foto by AC.
Dimineata peste Julita
           Un spor semnificativ de populație se constată după mijlocul secolului XIX, către final atingând 1100 locuitori (devenind egală cu a reședinței de comună), număr menținut și în perioada interbelică a secolului XX. 
           Astfel se explică ridicarea prin 1877-1897 a unei noi biserici de lemn, greco-catolică, iar după războiul al doilea mondial, a unei biserici ortodoxe de zid.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu